Thông tin hoạt động đơn vị - Xã Hướng Tân - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Thông tin hoạt động đơn vị

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ Ở XÃ HƯỚNG TÂN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Sáng ngày 26/4/2023 Công đoàn cơ sở xã Hướng Tân tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có đồng chí Trần Thị Thương – Huyện uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hướng Hóa; Đ/c Võ Công Khánh, Phó bí thư Đảng ủy xã HướngTân; Đ/c Nguyễn Văn Thủy, PBT. Đảng ủy - CT. UBND xã;...

1 2 »
Hình ảnh