Chi tiết tin - Xã Hướng Tân - Hướng Hóa

LỊCH CÔNG TUẦN CỦA HĐND &UBND XÃ

10:50, Thứ Năm, 25-8-2022

Lịch công tác tuần của HĐND &UBND xã Hướng Tân từ ngày 22/8/2022 đến 26/8/2022

Lịch công tác tuần của HĐND xã Hướng Tân từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh