GIỚI THIỆU VỀ XÃ HƯỚNG TÂN - Xã Hướng Tân - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Giới thiệu về xã Hướng Tân

I. Giới thiệu chung:
H­ướng Tân là một xã Miền núi thuộc huyện Hướng Hóa, cách trung tâm huyện 7 km về phía Bắc, là một trong 21 đơn vị hành chính của huyện Hướng Hóa. có vị trí địa lý: Phía Bắc giáp xã Hướng Linh, Phía Nam giáp xã Tân Long, Tân Lập, Tân Liên và TT Khe Sanh, Phía Đông giáp Tân Hợp, Phía Tây giáp xã Tân Thành. Toàn xã có 07 thôn bản (trong đó có 03 thôn đặc biệt khó khăn). Diện tích tự nhiên toàn xã là: 25,11km2, dân số đến cuối năm 2021 là: 3.702 ng­ười, Có 02 dân tộc sinh sống chủ yếu là: Vân Kiều, Kinh. Xã Hướng Tân nằm trong vùng địa hình đồi núi thấp của huyện Hướng Hóa, địa hình của xã Hướng Tân thấp dần từ Đông xuống Tây. Khí hậu mang những nét điển hình của khí hậu nhiệt đới - gió mùa, quanh năm nóng ẩm, nhiệt độ trung bình năm 24,900C, l­ượng mưa bình quân 1.850 mm/năm. Nhìn chung khí hậu thời tiết của xã Hướng có chế độ ôn hòa nên thuận tiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Đất đai chủ yếu là đất đỏ bazan phù hợp cho việc phát triển cây công nghiệp và nông nghiệp. Tài nguyên rừng và sản phẩm từ rừng phong phú, có tiềm năng khai thác lâu dài.  Nguồn    n­ước dồi dào từ công trình Thủy Lợi – Thủy Điện Rào Quán và hàng chục con suối, khe nhỏ, n­ước ngầm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên t­ương đối thuận lợi H­ướng Tân đã và đang là một trong những địa ph­ương có vị trí quan trọng trong chiến l­ược phát triển kinh tế của huyện nhà.
                                
                                                                                                                    Nguồn tin: Lê Thị Phương Thảo - VP. UBND xã Hướng Tân

]]>

Hình ảnh