Chi tiết tin - Xã Hướng Tân - Hướng Hóa

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỞNG THÔN CÁC THÔN NHIỆM KỲ 2023- 2026

10:4, Thứ Ba, 8-8-2023

Căn cứ Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Trên cơ sở kết quả bầu cử Trưởng thôn của các thôn: Tân Linh, Của, Trằm, Tân Vĩnh,  Xa Re, Ruộng, Xa Rường nhiệm kỳ 2023- 2026 được tổ chức ngày 30/7/2023.

Sáng ngày 07/8/2023, UBND xã tổ chức Công bố Quyết định công nhận Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023- 2026. Tham dự có đồng chí Lê Thị Hội, HUV. Bí thư Đảng ủy - CT. HĐND xã; đồng chí Nguyễn Văn Thủy, PBT Đảng ủy – CT. UBND xã, đồng chí Lê Thị Quỳnh, Đảng ủy viên, CT. UBMTTQVN xã; các đồng chí thành viên UBND xã; cán bộ, công chức xã và Trưởng thôn các thôn Tân Linh, Của, Trằm, Tân Vĩnh,  Xa Re, Ruộng, Xa Rường.

Description: C:\Users\THAOVP\Downloads\trao quyết định cho các thôn trưởng nhiệm kỳ 2023 - 2026.jpg

         Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, PBT Đảng ủy - CT. UBND xã trao Quyết định công nhận Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2026

Thôn dân cư là địa bàn quan trọng để phát huy dân chủ, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của thôn phụ thuộc nhiều vào chất lượng, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của các thôn dân cư./.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh