TIN TỨC SỰ KIỆN - Xã Hướng Tân - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Tin tức sự kiện

Xã Hướng Tân tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" năm 2015

Sáng 24/9/2015, Đảng ủy xã Hướng Tân tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2015, với sự tham gia của 6 đội đến từ 6 thôn trong xã. Hội thi đã tuyên truyền sâu rộng các điển hình làm công tác “dân vận khéo”; các kiến thức cơ bản; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân...

Văn phòng UBND huyện tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2015)

Trong không khí phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc miền núi Hướng Hoá đang ra sức thi đua cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích cao nhất thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Mừng Đại hội Đảng bộ huyện...

Hình ảnh