Chi tiết tin - Xã Hướng Tân - Hướng Hóa

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN THUẾ ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

15:50, Thứ Sáu, 3-5-2024

UBND XÃ HƯỚNG TÂN

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN THUẾ ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Xem Link chi tiết tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=m3yurCxzb3o

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh