Chi tiết tin - Xã Hướng Tân - Hướng Hóa

Danh mục đường dẫn liên kết các video hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến

15:8, Thứ Hai, 8-1-2024

Danh mục đường dẫn liên kết các video hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến

Nhằm đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến và để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp.  Văn phòng UBND tỉnh đã biên soạn nội dung video hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến, bao gồm: đăng ký tài khoản, đăng nhập tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí, thuế đất trực tuyến. Đề nghị người dân, doanh nghiệp tìm hiểu và thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn.

Đường dẫn truy cập các video hướng dẫn theo phụ lục đính kèm.

tt

Nội dung

Đường dẫn

(Quét mã Qrcode để truy cập)

Hướng dẫn đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu hồ sơ thủ tục hành chính

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến thuế đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính

Link tải các các tệp tin video

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh