Chi tiết tin - Xã Hướng Tân - Hướng Hóa

Hướng dẫn đồng bộ và liên kết tài khoản VNconnect được cấp bởi Cổng DVC quốc gia với tài khoản định danh điện tử VNeID được cấp bởi Bộ Công an

14:58, Thứ Hai, 8-1-2024

Hướng dẫn đồng bộ và liên kết tài khoản VNconnect được cấp bởi Cổng DVC quốc gia với tài khoản định danh điện tử VNeID được cấp bởi Bộ Công an

 

Lưu ý: Tài liệu này chỉ áp dụng đối với cá nhân đã có tài khoản VNconnect được cấp bởi Cổng DVC quốc gia với tài khoản định danh điện tử VNeID được cấp bởi Bộ Công an.

Bước 1: Đồng bộ tài khoản

Truy cập Cổng DVC quốc gia: https://dichvucong.gov.vn và Đăng nhập bằng tài khoản VNconnect được cấp bởi Cổng DVC quốc gia đã có:

Description: 2

Sau khi đăng nhập thành công: Kích vào Họ và tên cá nhân ở góc trên bên phải: rồi chọn Thông tin cá nhân:

Description: 1

Bấm chọn Thông tin định danh -> Chọn Cập nhật CSDL Quốc gia về Dân cư để tiến hành Cập nhật đồng bộ dữ liệu tài khoản Cổng quốc gia và tài khoản định danh điện tử. Sau khi thực hiện xong các bước thì Đăng xuất.

Description: 3

Bước 2: Liên kết tài khoản

Thực hiện đăng nhập vào bằng tài khoản định danh điện tử VNeID được cấp bởi Bộ Công an để hệ thống tự thực hiện liên kết tài khoản.

Description: 1

Sau khi đăng nhập thành công là đã hoàn thành việc đồng bộ và liên kết tài khoản VNconnect được cấp bởi Cổng DVC quốc gia với tài khoản định danh điện tử VNeID được cấp bởi Bộ Công an và từ này trở đi chỉ cần đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (dichvucong.quangtri.gov.vn)  bằng tài khoản định danh điện tử VNeID được cấp bởi Bộ Công an.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh