Chi tiết tin - Xã Hướng Tân - Hướng Hóa

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ Ở XÃ HƯỚNG TÂN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

14:4, Thứ Năm, 4-5-2023

           Sáng ngày 26/4/2023 Công đoàn cơ sở xã Hướng Tân tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có đồng chí Trần Thị Thương – Huyện uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hướng Hóa; Đ/c Võ Công Khánh, Phó bí thư Đảng ủy xã HướngTân; Đ/c Nguyễn Văn Thủy, PBT. Đảng ủy - CT. UBND xã; đ/c Trần Khánh Lương, CT.CĐCS xã; đại diện công đoàn cơ sở các trường học trên địa bàn xã và toàn thể đoàn viên công đoàn xã Hướng Tân.

 

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

         Đại hội công đoàn cơ sở xã Hướng Tân lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề trọng tâm là: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển” có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, chỉ ra nguyên nhân, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó để quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Chào cờ Đại hội

             Công đoàn xã Hướng Tân có tổng số 28 đoàn viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn xã nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban chấp hành công đoàn xã hàng năm phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp, quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm tới. Thông qua hội nghị đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh; Cán bộ, công chức tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức và tổ chức Công đoàn như quy chế phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan chú trọng công tác tổ chức cho đoàn viên đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch hoạt động. Cán bộ công chức đoàn viên công đoàn trình bày ý kiến nguyện vọng của mình, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình công tác.

            Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn và người lao động; bằng cách chủ động thăm hỏi động viên thân nhân và đoàn viên, nhân dịp các ngày lễ lớn những lúc hiếu hỷ hay và đau ốm,  Công đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao với Công đoàn các trường trên địa bàn xã và một số xã bạn, tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT do LĐLĐ huyện tổ chức hàng năm. Trong nhiệm kỳ qua có 04 đồng chí đoàn viên công đoàn chuyển công tác, có 03 đồng chí chuyển đến, kết nạp mới 04 đồng chí, các chế độ chính sách của CBCC củng như quyền lợi của đoàn viên được giải quyết đúng theo quy định.

Tập thể đoàn viên công đoàn xã Hướng Tân

           Về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động: hàng năm Công đoàn xã đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên công đoàn. Nội dung thi đua tập trung vào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào Xanh - Sạch - Đẹp; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của hội nhập và phát triển”, phong trào “Văn hóa, thể thao…” nhằm nâng cao thể chất, đời sống vật chất tinh thần, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

           Ngoài ra, Ban Chấp hành công đoàn còn thường xuyên chú trọng việc đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn. Ban nữ công thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nữ đoàn viên công đoàn trong cơ quan, thực hiện tốt Luật bình đẳng giới và công tác phòng chống bạo lực gia đình, tham gia xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc…

          Tại đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khoá mới gồm 03 đồng chí; Đ/c Trần Khánh Lương, PCT. HĐND xã giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS xã; đ/c Nguyễn Văn Việt, ĐUV - Công chức TP-HT xã giữ chức vụ Phó chủ tịch CĐCS xã và đ/c Hồ Văn Lữ Chủ tịch Hội Nông Dân xã - UVBCH Công đoàn. Đại hội cũng bầu ra 02 đại biểu (01 chính thức và 01 dự khuyết) tham dự Đại hội Liên đoàn lao động huyện Hướng Hóa, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

             Nhiệm kỳ mới, công đoàn cơ sở xã Hướng Tân tiếp tục nâng cao vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ đối với đoàn viên và cán bộ, công chức, lao động; tăng cường phát triển vì lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tích cực xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất và tiến bộ, tham gia và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng NTM nâng cao, CCHC và công cuộc chuyển đổi số tại địa phương./.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh