Chi tiết tin - Xã Hướng Tân - Hướng Hóa

Hướng Tân, Hướng Hóa - Phát huy sức mạnh cộng đồng trong công tác ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

20:52, Thứ Ba, 3-5-2022

Hướng Tân, Hướng Hóa - Phát huy sức mạnh cộng đồng trong công tác ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 17/8/2021, bà Lê Thị Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hướng Tân tiếp tục trao số tiền 11.650.000đ để ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay tổng số tiền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã huy động và nộp lên huyện 45.200.000đ.

 

Dịch bệnh Covid-19, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, làm cho cuộc sống của người dân bị đảo trộn, đặc biệt là với người nghèo, công nhân, lao động tự do, người già neo đơn, bệnh tật, sinh viên xa quê và những người yếu thế khác trong xã hội phải lo lắng, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Trong đó có người dân Hướng Hóa đang lưu trú, lao động, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh đã phải mất việc làm, không có thu nhập, rơi vào tình cảnh hết sức bấp bênh. Qua rà soát, thống kê xã Hướng Tân có 90 người trong tổng số 1.573 người dân Hướng Hóa cần xem xét hỗ trợ; theo kế hoạch sẽ hỗ trợ 01 đối tượng 01 triệu đồng.

Hơn bao giờ hết, lúc này đây rất cần sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của cộng đồng và toàn xã hội. Trên cơ sở hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19" và Chương trình "San sẻ yêu thương" do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện kêu gọi, phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hướng Tân đã đẩy mạnh phong trào thi đua, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động các cơ quan, ban ngành và cộng đồng dân cư thôn bản tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; huy động nguồn lực, chung tay góp sức ủng hộ vật chất và tinh thần phục vụ công tác phòng, chống dịch, nhất là hỗ trợ người dân Hướng Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo kế hoạch của tỉnh và của huyện.

Nhờ sự tham gia đóng góp của cộng đồng, đến nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hướng Tân đã huy động và nộp lên huyện số tiền 45.200.000đ. Đây là kết quả của việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc mỗi khi có khó khăn, thách thức, mà cụ thể là trước tình hình dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp như hiện nay.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh