Chi tiết tin - Xã Hướng Tân - Hướng Hóa

Đảng bộ xã Hướng Tân tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền triển khai kết luận, quy định của hội nghị trung ương 4 khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

15:44, Thứ Năm, 7-7-2022

sáng ngày 28/6/2022 Đảng bộ xã Hướng Tân tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên tuyền triển khai kết luận quy định của hội nghị trung ương 4, khóa XIII. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Hội nghị có toàn thể cán bộ và Đảng viên tham dự

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh